Ustavující zasedání zastupitelstva – postoje našich zastupitelů

NS - znakNaši dva zastupitelé (já – Pavel Novák, Jiří Toužimský) nepodpořili na ustavujícím zasedání zastupitelstva Nového Strašecí 12. listopadu 2014 novou radu města. Při volbě radních a starosty města z řad zastupitelů ČSSD hlasovali proti, u radních za MPR-RPM se hlasování zdrželi. V následné diskusi komentovali na konkrétním případu přípravy dostavby školního areálu naši snahu o transparentní komunikaci s veřejností.

V souladu s naší zásadou transparentnosti (a také proto, že přímo na zasedání ustavujícího zastupitelstva nebyl příliš prostor) chceme formou vyjádření zastupitele Pavla Nováka našim voličům i celé veřejnosti náš postoj vysvětlit.

Pro naše nepodpoření nových radní města při jejich volbě jsme se rozhodli z následujících důvodů:

  • Neexistence programového prohlášení – Hlavním důvodem pro hlasování bylo, že jsme nebyli seznámeni s žádnými programovými prioritami nových radních. Považujeme jednoznačně za správné, aby kandidáti na členství v radě města a na pozice starosty a místostarosty sdělili zastupitelům (u kterých při volbě žádají o vyjádření důvěry) a také občanům, co chtějí během svého volebního mandátu při správě našeho města prosadit. Za ideální formu pro takové oznámení považujeme koaliční programové prohlášení, které jsme my sami pro případ naší účasti v koalici po našich partnerech požadovali. Zatímco v případě volebního sdružení MPR-RMP jsou programové priority alespoň veřejně známé a našim představám velmi blízké, v případě ČSSD jsme ani při volební kampani, ani při povolebních vyjednáváních žádné koncepčně zpracované programové priority nezaznamenali. Sice můžeme předpokládat pokračování nastaveného způsobu vedení města, nicméně bez veřejně stanovených programových cílů pro nadcházející 4 roky nemůžeme bianko způsobem vyjádřit novému vedení města podporu.
  • Jistá ztráta důvěry vůči zastupitelům za ČSSD, kteří na základě jednoho článku v regionálním tisku přerušili povolební jednání s naším subjektem a našimi zastupiteli. Rozhodně nejsme nijak osobně uraženi, ovšem způsob a nekompromisnost ukončení jednání o plánování rozvoje našeho města pro následující 4 roky prostřednictvím společné koalice z takového (až banálního) důvodu naši důvěru v zástupce ČSSD logicky snížily.
  • Ověření jednoty nové vládnoucí koalice Ať už by novou koalici vedení města sestavoval kdokoli, považujeme za důležité pro stabilitu nastávající čtyřleté koaliční práce, aby nové vedení města podpořili zejména zastupitelé koaličních stran. I z toho důvodu není vhodné, aby noví radní byli do svých funkcí zvoleni hlasy jiných zastupitelů na úkor nejednoty ve vlastních řadách.

 

Kromě volby nového vedení města proběhla na ustavujícím zasedání zastupitelstva diskuse. Bohužel však až na můj návrh, svolavatel zasedání s diskusí v programu vůbec nepočítal.

V diskusi jsem jednak blahopřál nové radě ke zvolení, a jednak otevřel (z důvodů časové tísně) otázku dostavby školy. Apeloval jsem na novou radu, aby se zabývala podivným postupem, jímž minulá rada tři dny před volbami v mimořádném termínu bez jakékoli předchozí veřejné diskuse zadala vypracování studie dostavby budovy základní školy a gymnázia v Novém Strašecí. Reakce nově zvoleného starosty i některých radních spočívala v podstatě v odmítnutí dialogu s veřejností v této fázi projednávání dostavby školy, neboť tu je prý nyní třeba svěřit pouze expertům.

Samozřejmě, že do příprav takových investičních projektů je nezbytné ve správnou chvíli zapojit experty, nicméně my považujeme za důležité právě u takto významných projektů také otevřenost jejich příprav pro možnost zapojení odborné i laické veřejnosti. Toto je dle našeho názoru důležité jednak pro posilování veřejné angažovanosti občanů města, ale také pro minimalizaci možných nedomyšleností narychlo připravovaných zadání. Výše uvedená reakce nového pana starosty bohužel naznačuje principielní spor o míru transparentnosti rozhodovacích procesů, a o míru zapojování veřejnosti.

K tématu „dostavba školního areálu“ jsme se vyjadřovali i v našich odpovědích na otázky redakce Novostrašeckého měsíčníku. S ohledem na rozsáhlost připravovaného investičního záměru s dopadem na následující desítky let v jedné z nejdůležitějších oblastí života v našem městě (školství) se budeme o toto téma nadále zajímat.

 

Za zastupitele a kandidáty volebního sdružení KDU-ČSL a SZ

Pavel Novák
723447596
pavel.novak@bubakov.net

PS: V  případě zájmu o bližší vysvětlení našich uvedených postojů nás můžete kontaktovat buď v sekci „dotazy“ na těchto stránkách, či telefonicky nebo emailem přímo na mě.

Příspěvek byl publikován v rubrice KDU-ČSL, Strana Zelených. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.