Plánovaná rekonstrukce a přístavba areálu Základní školy a Gymnázia v Novém Strašecí přináší úvahy a zamyšlení. Dovolte prosím, abychom se s vámi o některé podělili.

skola_foto gympl

ŠKOLA – centrum života v obci, pohled do historie

V Novém Strašecí se historie školního vzdělávání datuje více jak 400 let a je úzce spjatá s urbanistickým vývojem města. Výuka se do konce 18. století zajišťovala v obecních domech (dnes Muzeum a část ZUŠ), které po založení měšťanky neměly dostatečnou kapacitu. Obecní zastupitelstvo v té době proto rozhodlo o stavbě školy úplně nové. Obec vykoupila pro tento účel několik měšťanských domů a statek na náměstí a na jejich místě nechala postavit dvoupatrovou budovu společnou pro žáky obecní školy a měšťanky (dnes gymnázium).

Další velký zásah přišel o sto let později, když byl k historické budově připojen moderní blok staveb a vznikl zde potenciál vytvořit ucelený školní areál s uzavřeným školním dvorem. Dokončení areálu školy výkupem dalších pozemků se bohužel neuskutečnilo, a když dorazila do školy další populační vlna, prostory ve škole se uvolnily přemístěním jídelny do budovy v Palackého ulici tak, jak ji známe dnes.

ŠKOLA – místo povinné školní docházky

Obec má podle školského zákona povinnost zajistit plnění školní docházky dětí, proto kapacita a kvalita školských zařízení musí být stálým tématem vedení města. I když údaje obecní matriky v Novém Strašecí upozorňují již od roku 2006 na zvyšující se počet narozených dětí a v mateřských školách stále dětí přibývá, tak se za poslední čtyři roky vedení města problémem intenzivně nezabývalo.

skola_foto

ŠKOLA – co se do ní už nevejde

Až na podzim 2014, se teprve rada města začala neudržitelnou situací ve škole zabývat a navrhla nedostatek místa ve škole řešit další přístavbou. Argumenty vedení školy a města pro rozšíření školního areálu jsou oprávněné a pochopitelné, s tím bezesporu souhlasíme a rozhodně vidíme oblast kvality školství a kvality prostředí pro výuku jako jednu z nejdůležitějších priorit naší obce.

Cílem navrženého řešení má být moderní škola poskytující vysoký standard výuky pro děti nejen z NS, ale i z okolních spádových obcí.

Již na počátku zahájené akce přístavby školy ale musíme také vyjádřit naši nespokojenost se způsobem, kterým chce vedení města tohoto cíle dosáhnout. Proces zpracování projektu je v rozporu s našimi zásadami otevřeného jednání radnice. U takové velké investiční akce, jakou dostavba školy bezesporu je, postrádáme možnost včasného zapojení odborné veřejnosti a občanů a zpracování variantních návrhů. Ztrátu času, způsobenou zmiňovaným neřešením problémů školního areálu v posledních letech, nyní vedení města dohání překotným procesem, kde není prostor pro věcnou diskuzi a hledání možných řešení.

ŠKOLA – pohled z druhé strany

  • Všechny návrhy, které se dotknou života všech občanů a které rozhodují o budoucí podobě města, by měly ještě před zadáním studie projektového záměru proběhnout otevřenou diskuzí s občany a odborníky. Názory jednotlivců i angažovaných spolků mohou přinést zajímavé podněty a vytříbit prioritu témat. Bohužel tento proces při zadávání studie dostavby školy úplně chyběl.
  • Nejen přístavba školy ale i charakter uspořádání školy a další vazby na město jsou vážné zásahy do urbanistického řešení sídelního útvaru města a je potřeba je řešit jako celek.
  • Zásadním otazníkem v zadání takto finančně rozsáhlého projektu vidíme ponechání jídelny mimo školní areál a nedostatečnou snahu města zahájit jednání o odkupu soukromých objektů pro možnou dostavbu uzavřeného školního areálu.
  • V procesu návrhu považujeme za velice důležité zpracování variantních řešení, která zcela jistě přináší sérii konkrétních návrhů a nových myšlenek různých autorů a ve fázi studie nejsou finanční zátěží pro rozpočet. V případě velkých investičních akcí je dle našeho názoru a po vzoru jiných měst a obcí vhodným způsobem při řešení projektu uspořádání architektonické soutěže ve spolupráci s profesní organizací architektů. Autoritativní způsob zhotovení zadání projektu, které (byť s dobrým úmyslem) bylo vytvořeno pouze řediteli škol, nepovažujeme za správný.
  • Plánovanou výši investice 100 mil. Kč považujeme za „pouhou“ přístavbu školy příliš velkou. Variantní návrhy v tomto objemu financí mohou přinést zcela jinou organizaci výuky ve městě (např. nová stavba školní budovy pro dočasné umístění žáků silných ročníků s budoucím využitím pro seniory, např. přesun gymnázia do jiné budovy, aj.)
  • Není zajištěno financování akce, v případě neposkytnutí dotace neexistuje náhradní řešení krizové situace ve škole.
  • Ze studie nejsou známy požadavky na navýšení budoucích provozních nákladů.
  • Dlouhodobá Investice do školy může zastavit nebo omezit další plánované investice ve městě.
  • Inspirujeme se příklady jiných měst, např. v Dobřichovicích byla v září otevřena zdařilá přístavba školní budovy vč. úprav okolí školy.

skola_foto dvur

ŠKOLA – na závěr

Nechceme být vnímáni jako nekonstruktivní kritici a už vůbec ne jako odpůrci modernizace školy. Naopak, školu považujeme za srdce naší obce, místo, kde naše děti tráví velkou část svého dětství, získávají své první vědomosti, utvářejí svoji osobnost. Na průběžném zvyšování kvality školního prostředí a výuky máme trvalý zájem.

Tím spíše nás mrzí, když tak rozsáhlý plán přestavby školy je uskutečňován narychlo a bez dostatečné odborné i laické oponentury, kdy se pravděpodobnost nedomyšlených, či dokonce nesprávných řešení bohužel zvyšuje.

Všechny naše náměty a úvahy vyslovujeme v dobré víře, že buď pomohou celý proces korigovat správným směrem, nebo budou objektivně shledány jako liché. Také doufáme, že mohou přispět k  aktivnější komunikaci s vedením města v dalších případně významných investičních záměrů.

odkazy pro inspiraci:
http://stavbaweb.dumabyt.cz/pristavba-nove-budovy-zs-dobrichovice-10961/clanek.html
http://www.sha.cz/spravce/pics/neverejna/2014_11_architekt-4_5-2014_dosk.jpg
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *