Cesta kvalitního školství


Kvalitní prostředí pro vzdělávání dětí

posouzení kapacity školních zařízení a aktivní hledání řešení problému s nedostatkem míst ve školkách, využití školního dvora, protidrogová prevence

ZUŠ jako nositel tradice kulturního dědictví města a partner pro pořádání celoměstských akcí

obnova historické budovy ZUŠ, podpora města akcím ZUŠ pro veřejnost

Podpora vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost

Městská knihovna, Univerzita třetího věku, kursy

T1_2_5sPracovní skupina: Petr Janouš, Julie Adltová, Petra Pilátová, Alena Burešová

Kvalitní prostředí pro vzdělávání dětí

 • finanční i personální oddělení MŠ a ZŠ, oddělení vedení MŠ od ZŠ
 • aktivní přístup v hledání využití školního dvora (oslovení architektů, studie proveditelnosti, zapojení veřejnosti)
 • kapacitní technické zázemí pro výuku (odborné posouzení současného stavu učeben, šaten a organizace provozu budovy, průběžný plán jejich údržby/rekonstrukce)
 • urychlené řešení vzrůstající poptávky po dalším výchovném zařízení školáků v mimoškolní době
 • podpora alternativních trendů ve školství a výchově
 • bezpečnost: úprava ulice u školní družiny a dětského hřiště a sportoviště
 • podpora protidrogové prevence

ZUŠ jako nositel tradice kulturního dědictví města a partner pro pořádání celoměstských akcí

 • podpora kulturně-společenské funkce ZUŠ (finanční podpora akcí pořádaných pro město)
 • důstojný přístup k obnově historické budovy ZUŠ (plánování rekonstrukce objektu)
 • rovnocenná finanční podpora kulturního vzdělávání a sportovních oddílů

Podpora vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost

 • podpora/udržení nabídky středního školství v NS
 • podpora terciálního vzdělávání – Universita třetího věku.
 • vzdělávací, jazykové kursy
 • podpora městské knihovny