Cesta podpory volnočasových aktivit


Zvýšení transparentnosti podpory volnočasových aktivit

zavedení registru veřejné podpory, důsledné využívání grantového systému

Vyváženost podpory volnočasových aktivit

spravedlivé rozdělování financí do sportu a kultury

Rozšíření a péče o infrastrukturu v této oblasti

odpočinkové zóny, dětská hřiště, cvičební prvky pro seniory, úvahy o inline dráze, zimním bruslení, letním koupališti, skateparku atd.

T3_volnocasove aktivity
Pracovní skupina: Oto Kubík, Petr Novák, David Satranský, Pavel Novák

Zvýšení transparentnosti

 • Registr veřejné podpory (nefinanční podpora města, smlouvy, přidělené granty, přidělené příspěvky mimo grantový systém – žádosti, hodnocení a doporučení grantové komise, rozhodnutí samosprávy)
   • formálně již existující pojem, zatím nebyl uveden v život
   • jeho dostupnost na internetových stránkách města

Vyváženost podpory volnočasových aktivit

 • zachování celkového rozsahu podpory volnočasových aktivit (grantový systém, nefinanční podpora…)
 • spravedlivý přístup v podpoře jednotlivých sportovních oddílů
 • finanční podpora činnosti ZUŠ (snížení školného) s podmínkou významnějšího přenesení umění do ulic

Rozšíření a péče o infrastrukturu v oblasti trávení volného času

 • instalování venkovních posilovacích prvků pro seniory (např. park sv. Isidora)
 • nové odpočinkové zóny doplněné o drobné herní prvky (prostor památného dubu Na Kocourku, prostor u kostela Narození Panny Marie)
 • průběžná obnova a údržba městem provozované infrastruktury (sportovní zařízení, hřiště, budovy, mobiliář…), zastavení jejího chátrání
 • zpracování studií proveditelnosti a finanční náročnosti vybudování a provozu dalších prvků infrastruktury města v oblasti trávení volného času:
   • cyklostezka + dráha na inline (např. na trase NS-Stochov s možnou spoluúčastí obce Stochov)
   • obnova bruslení (ve spolupráci s oddílem HC Nové Strašecí, např. v lokalitě hřiště SOU)
   • letní koupaliště – výstavba dřevěného mola a oblázko-písčité pláže na Novém rybníku včetně mobilního zázemí pro letní měsíce (v součinnosti s MO rybářského svazu)
   • krytý bazén (možné využití kogenerační jednotky v Křivoklátském sídlišti)
   • skate-park (s U-rampou), trial-park