Cesta zapojování veřejnosti


Informovaný a zapojený občan aneb koukejte a mluvte nám do všeho

transparentní informování, veřejná setkávání nad významnými projekty, otevřené územní plánování na internetu

Občan pánem nejen v den voleb aneb spolurozhodujte, pokud chcete

obecní referendum k zásadním tématům, opozice a občané do výběrových komisí veřejných zakázek, možné participativní rozpočtování

Otevřený a přívětivý městský úřad

open data, dohled nad dodržováním lhůt, zřízení role městského ombudsmana

T5 zapojeni
Pracovní skupina: Pavel Novák, Alena Burešová, Jiří Toužimský

Informovaný a zapojený občan aneb koukejte a mluvte nám do všeho

 • zveřejňování strategických záměrů, vizí a velkých investičních akcí již ve stadiu záměru (kompletní rodokmen na internetu – autor záměru, zdůvodnění, finanční zatížení jednotlivých fází)
 • zavedení mechanismu veřejných setkávání volených představitelů i úředníků s občany k projednání všech zásadních projektů a záměrů – výstupy ze setkání zveřejňovány a předkládány zastupitelům pro další rozhodování
 • Hyde Park – zřízení stálé rubriky v Novostrašeckém měsíčníku pro vyjádření, postoje a stanoviska opozice
 • rozšíření jednacího řádu zastupitelstva o tzv. interpelace (libovolné dotazy) radních ze strany zastupitelů a občanů v první fázi jednání zastupitelstva
 • otevřené územní plánování obce – veřejné nejenom aktuální verze územního plánu, ale také všechny návrhy na změny (včetně promítnutí do map) a námitky k nim (např. ve formě wiki)
 • rozšíření rozsahu zveřejňování smluv a faktur na internetových stránkách města o mapu daňových a dalších příjmů a provozních a investičních výdajů v jednotlivých oblastech města s důrazem na jejich dlouhodobě rovnoměrné rozdělení

Občan pánem nejen v den voleb aneb spolurozhodujte, pokud chcete

 • vypisování obecního referenda k věcem zásadního významu přesahující svým horizontem volební období
 • zhodnocení možností využití poptávkově orientovaného a dlouhodobě pak participativního rozpočtování v našem městě
 • otevření výběrových komisí u veřejných zakázek dobrovolníkům z řad opozice a aktivních občanů
 • k dlouhodobým a zásadním projektům zřizování pracovních/participativních skupin složených z odborníků, volených zástupců, úředníků a aktivních občanů za účelem zajištění rovnováhy mezi přínosem pro obyvatele a pro město

Otevřený a přívětivý městský úřad

 • přechod na tzv. Open Data – co není tajné ve smyslu zákona, je veřejné
 • detailní a srozumitelné zdůvodňování všech negativních rozhodnutí úředníků
 • sobotní provoz městského úřadu – zjištění zájmu a eventuální zavedení jednou měsíčně
 • ombudsman – rozšíření činností/pravomocí místostarostovi města
   • role prostředníka mezi úředníky a občany v případě sporů
   • podávání stručných zpráv (o stížnostech a jiných reakcích občanů) zastupitelům