Martin Starý

MartinSPocházím z Kladna, v Novém Strašecí žiji od roku 2002. Jsem ženatý a mám dvě děti.

Jsem vyučený v oboru „mechanik motorových lokomotiv“ na SOUŽ v Lounech s nástavbou v oboru strojírenství, zakončenou maturitní zkouškou.

V současnosti pracuji na GŘ SŽDC (generální ředitelství správy železniční dopravní cesty) jako systémový specialista pro provoz zabezpečovací a sdělovací techniky.

Mezi mé zájmy patří modelová železnice a železniční doprava.


Úplná kandidátní listina pro komunální volby 2014