David Satranský

David Satransky webusNarodil jsem se v roce 1970, v Novém Strašecí žiji od svých 6 let, mám 3 děti ve věku 10 – 21 let.

S dokončeným středoškolským vzděláním oboru stavebního a ekonomického nyní již 17 let působím v oblasti „výzkum médií, vývoj software“, aktuálně v pozici vedoucího sekce elektronických měření ve společnosti Mediaresearch. Mými koníčky jsou zahrada a občas trochu toho sportu, dále se pak ve svém volném čase  podílím na organizaci akcí GOGORACE a NajdiSvůjStrom.

Od roku 2010 jsem členem finančního výboru zastupitelstva obce. Svojí aktivitou v místní politice bych rád pomohl tomu, aby naše město bylo příjemné a aktraktivní pro život nás, našich dětí i dalších generací.


Úplná kandidátní listina pro komunální volby 2014